O nas
O nas

Opiekunki.info.pl

Przedmiotem naszej działalności jest organizacja pracy w Niemczech, dla opiekunek osób starszych i chorych oraz pielęgniarek.

Wieloletnie świadczenie usług opiekuńczych pozwoliło nam uzyskać renomę doświadczonej i kompetentnej firmy, której potwierdzeniem jest ciągłość realizowanych przez nas zleceń, rekomendacje niemieckich podopiecznych i ich rodzin oraz satysfakcja naszych współpracowników.

 

Szczególny rodzaj wykonywanej działalności zobowiązuje nas do zachowania wyjątkowych standardów etyczno-zawodowych i rzetelności, które w opinii naszych kontrahentów z powodzeniem realizujemy.

Nasza oferta to:

• świadczenie długoterminowej, pełnej opieki całodobowej z zamieszkaniem opiekunki w domu osoby podopiecznej.

Zakres świadczeń w ramach wykonywanej opieki:

• zakupy
• gotowanie i przygotowywanie posiłków
• sprzątanie
• pomoc w jedzeniu, ubieraniu i utrzymaniu higieny osobistej
• kontrola stanu zdrowia
• wezwanie i wizyty u lekarza w uzgodnionych okolicznościach
• organizacja zajęć w zakresie zainteresowań i możliwości osoby podopiecznej
• spacery


Komunikaty:

 

Projekt w ramach działania 3.4. Dotacje na kapitał obrotowy                          
Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020

CEL FINANSOWANIA: Uzyskanie finansowania na cele związane z działalnością finansowaną kapitałem obrotowym średniego przedsiębiorcy, znajdującego się w trudnej sytuacji ekonomicznej w związku z zakłóceniami w funkcjonowaniu gospodarki na skutek wystąpienia pandemii COVID-19.

PLANOWANE EFEKTY:
Niezaprzestanie prowadzenia działalności gospodarczej w okresie sierpień-wrzesień 2020. Wsparcie na finansowanie kapitału obrotowego
w najtrudniejszym jak do tej pory okresie trudności finansowych, które zaistniały wskutek pierwszej fali pandemii COVID-19, mają przynieść
także efekt w postaci utrzymania działalności średniego przedsiębiorcy w następnych miesiącach.

Spółka uzyskała dofinansowanie projektu „Dotacja na kapitał obrotowy” dla BM- Work  Sp. z o.o.

Projekt dotyczy wsparcia przedsiębiorcy w zakresie zapewnienia płynności finansowej oraz wsparcia bieżącej działalności w związku z trudnościami finansowymi, które wystąpiły u przedsiębiorcy wskutek epidemii COVID-19.

Cel projektu i planowane efekty: Utrzymanie prowadzenia działalności przedsiębiorstwa.

Realizacja projektu :  Cel został zrealizowany.

Wkład Funduszy Europejskich: 100%.